Opr.Dr.Mehmet Mazlum Turgut
Ergenlik dönemi ile baslayan ve menapoz dönemine kadar devam sürecini
kapsayan kad
In hastalIklarI , genital estetik operasyonlar, cinsellik ,
ergenlik sorunlar
I , kIsIrlIk ve menapoztedavisi hakkInda güncel cözümler
ile size yardımda bulunmaktay
Iz
.Ayr
Ica hamile kalmadan önce yapmanIz  gerekenler ve hamilelik dönemine
ait ad
Im adIm bilgiler ile baslayan tüm gebelik dönemini kapsayan detaylI
bilgiler ve gebelik takvimi konularında yard
Imda bulunmaktayız. Jinekoloji ,
cinsellik, kadın sagl
IgI problemleri , gebelige hazIrlIk , hafta hafta gebelik
dönemi, sağl
IklI hamilelik bilgileri , jinekolojik ameliyatlar , genital saglIk - HPV-
kürtaj , cinsel sorunlar , bakirelik , genital estetik ameliyatlar, Planting of the
hymen ( k
IzlIk zarI tamiri ) konularında hizmetinizdeyiz.