Opr.Dr.Mehmet Mazlum Turgut
Evli  ve  iki  çocuk babasI olan Dr. Mehmet Mazlum Turgut, 1980 yIlInda Çukurova Üniversitesi TIp fakültesinden mezun olmustur. Askerlik hizmetini Çanakkale  Gelibolu’da Tabib Astegmen rütbesi ile tamamlamIstIr. Kariyer hayatIna 1983 yIlInda  Dicle Üniversitesi TIp Fakültesi  KadIn  HastalIklarI ve Dogum Kliniginde arastIrma görevlisi olarak baslamIs, 1988 - 1991 yIllarInda  KadIn  HastalIklarI  ve  Dogum  UzmanI  olarak  Urfa   Birecik  Devlet Hastahanesinde devam etmistir. 1991 - 1994 yIllarI  arasInda  görevine Mersin Silifke Devlet Hastanesinde  devam  ettikten sonra 1994 - 2015 yIllarI arasInda Mersin Merkez Devlet Hastahanesinde görev yapmIstIr. 
                                                                                                  .  
2015  y
IlInda  kendi  istegi  ile devlet hastahanesinden  ayrIlarak  modern cihazlarla donattIgI kendi özel muayenehanesinde  4  boyutlu ve renkli  ultrasound cihazI, kolposkopi cihazI ,  vajinal   ultrasound, krioteropi, koter cihazI ve NST cihazlarI ile infertilite, laparoskopik cerrahi,  abdominal cerrahi  ve  vajinal cerrahi müdehaleleri,  vajinal  estetik operasyonlarI, perine estetigi, küretaj, biyopsi, flep kaydIrma yöntemi ile hymen(kIzlIk zarI) tamiratI,  doguma  kadar  tüp  bebek  ve  infentilite  takipleri,  idrar  kaçIrma  (encontinans) operasyonlarI konularInda modern bir sekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Meslek hayat
I boyunca birçok egitim ve arastIrma programIna katIlmIstIr.

Mesai saatleri :  Hafta içi 09:00-17:00    Cumartesi 09:00-13:00